Aktualności12. 10. 2023

Nowości w programie produkcyjnym!


Firma LDM rozszerza swoją ofertę produktową regulatorów ciśnienia. Aktualnie produkowane reduktory RD 12x BEE line zostały uzupełnione o kolejne warianty wykonania.
Nowe wykonania regulatorów:

  • RD 123 R - zawór upustowy bezpośredniego działania
  • RD 123 S - reduktor ciśnienia wejściowego bezpośredniego działania

Nowe wykonania regulatorów są przeznaczone do upuszczania ciśnienia medium przy przekroczeniu nastawionej wartości ciśnienia lub różnicy ciśnień w kontrolowanej instalacji. Przy zwiększeniu różnicy ciśnienia lub przekroczeniu armatura się otwiera. Zawory produkowane są w zakresie średnic DN 15 – DN 50 w klasie ciśnieniowej PN 25. Można je stosować w instalacjach gdzie regulowanym medium jest woda, powietrze lub para nasycona o ciśnieniu do 1 MPa. Można je także stosować w instalacjach chłodniczych z mieszaninami chłodniczymi a także innymi mediami kompatybilnymi z materiałami zaworu. W zakresie temperatur od +2°C aż do +150°C, w wykonaniu z naczyniami kondensacyjnymi do +180°C.

Zawory będą dostępne już od 10/2023. Karty katalogowe i inne dane techniczne dostępne tutaj.

Powrót