Aktuality26. 07. 2022

LDM Re-certifikační audit Integrovaného systému řízení - kvality podle standardu ISO 9001:2015 (dle tohoto standardu recertifikován i LDM Servis), životního prostředí dle ISO 14001:2015 a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ISO 45001:2018


Ve dnech 13. až 17. 6. 2022 proběhl v LDM re-certifikační audit Integrovaného systému řízení - kvality dle normy ISO 9001:2015 (současně recertifikován i systém kvality LDM Servis), dle normy ISO 14001:2015 (environmentální systém řízení – EMS) a dle normy ISO 45001:2018 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - BOZP a PO).
Audit byl proveden společností Lloyd’s Register Quality Assurance Praha, která závěrem konstatovala, že společnost LDM, spol. s r.o. a společnost LDM servis, spol. s r.o. jsou oprávněny používat certifikát dle výše uvedených norem.
Společnost L D M, spol. s r.o. má od 23. 7. 2022 do 22. 7. 2025 platný certifikát pro Integrovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
Společnost LDM servis, spol. s r.o. má od 23. 7. 2022 do 22. 7. 2025 platný certifikát pro systém řízení kvality dle normy ISO 9001.

Zpět