Regulatory ciśnienia i temperaturySzereg Nazwa produktu Oznaczenie DN / NPS PN / Class
102 i 103 Regulator różnicy ciśnień RD 102 D DN 15 - 50 PN 16
102 i 103 Regulator iśnienia wyjściowego RD 102 V DN 15 - 50 PN 16
102 i 103 Regulator różnicy ciśnień RD 103 D DN 15 - 50 PN 16
102 i 103 Regulator iśnienia wyjściowego RD 103 V DN 15 - 50 PN 16
12x BEE line Regulator różnicy ciśnień RD 122 D DN 15 - 50 PN 25
12x BEE line Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu RD 122 P DN 15 - 50 PN 25
12x BEE line Regulator iśnienia wyjściowego RD 122 V DN 15 - 50 PN 25
12x BEE line Regulatory upustowe RD 123 R DN 15 - 50 PN 25
12x BEE line Regulator ciśnienia wejściowego RD 123 S DN 15 - 50 PN 25
12x BEE line Regulator temperatury z ograniczeniem przepływu RT 122 P DN 15 - 50 PN 25
12x BEE line Regulator temperatury RT 122 R DN 15 - 50 PN 25
200 line Regulator różnicy ciśnień RD 212 D DN 65 - 150 PN 16, 25
200 line Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu RD 212 P DN 65 - 150 PN 16, 25
200 line Regulator iśnienia wyjściowego RD 212 V DN 65 - 150 PN 16, 25
200 line Regulator upustowy RD 213 R DN 65 - 150 PN 16, 25
200 line Regulator ciśnienia wejściowego RD 213 S DN 65 - 150 PN 16, 25

Produkty