O firmieFirma LDM spol. s.r.o. została założona przez trzech wspólników, byłych pracowników firmy Sigma Česká Třebová w połowie 1991 roku. Od początków działalności, aktualnie oraz w przyszłości jest ukierunkowana na produkcję armatury przemysłowej.
Historia produkcji armatury w Ceskiej Trebovej jest jednak datowana na 1909 rok, kiedy Josef Jindra założył firmę pod swoim nazwiskiem. Katalog produktów firmy Jindra i Srefl z lat 20W roku 1919 powstaje wraz ze wspólnikiem Václavem Šreflem nowa firma pod nazwą Šrefl i Jindra, później zarejestrowana jako Jindra i Šrefl. Ówczesny asortyment obejmował szeroką paletę drobnych zaworków z mosiądzu, poprzez zawory do gazu aż do armatur do pary ze stali a także zaworów bezpieczeństwa do pary. Końcem roku 1929 wspólnicy rozchodzą się i każdy z nich zakłada odrębną firmę w Ceskiej Trebovej. Aktualnie stary zakład produkcyjny Sreflova tworzy część hal produkcyjnych LDM.
W roku 1948 obie firmy zostały upaństwowione a z czasem zmieniły nazwę, aż w roku 1975 zostały włączone do światowej sławy czechosłowackiego koncernu Sigma Lutin. Po tak zwanej aksamitnej rewolucji w 1990 roku koncern Sigma ponownie został podzielony na mniejsze zakłady z których pierwotnie powstał, a które następnie zostały sprywatyzowane lub restrukturyzowane.
Także Sigma Ceska Trebova przeszła prywatyzację i stała się spółką akcyjną nie mniej jednak w 1995 ogłosiła upadłość. Firma LDM wykupuje ją stając się jednocześnie kontynuatorem już ponad stuletniej tradycji produkcji armatury w Ceskiej Trebovej.
Tereny LDM dzisiajAktualnie LDM jest firmą mocno zorientowaną na eksport, zatrudniającą ponad 220 pracowników, a z produktami LDM można się spotkać praktycznie na całym świecie na instalacjach w przemyśle, energetyce, ciepłownictwie. Program produkcyjny obejmuje zawory regulacyjne, odcinające oraz bezpieczeństwa w klasach ciśnienia od PN 6 do PN 630 i w średnicach od DN 10 do DN 600. Właśnie tak szeroki zakres oferty jest powodem dla którego można spotkać produkty LDM w różnorodnych instalacjach przemysłowych, gdzie niezbędna jest regulacja przepływu, ciśnienia lub temperatury.
Firma ma także przedstawicielstwa w Słowacji, Polsce, Bułgarii, Niemczech, Rosji i Kazachstanie, oprócz tego jest także reprezentowana w innych krajach przez firmy partnerskie.
W firmie sa także wdrożone Systemy jakości i bezpieczeństwa wg norm: ISO9001; ISO14001 i OHSAS 18001, co dla klienta jest gwarancją wysokiej jakości we wszystkich procesach w firmie.
Jak wynika z wcześniejszego opisu, firma LDM dostojnie nawiązuje do długoletnich tradycji produkcji armatury przemysłowych w Ceskiej Trebovej i jest jej godnym następcą. Przyszłość firmy wciąż spoczywa w realizacji wizji które zostały określone w 1995 roku:

 • Światowej sławy producent ukierunkowany na rozwój, produkcję, sprzedaż i serwis armatury przemysłowej
 • Dynamiczna firma która umożliwia wszystkim pracownikom rozwój, samorealizację i prestiż społeczny
 • Firma z uznaniem społecznym, a jej nazwa i symbol ma być kojarzona z wysoką wartością użytkową, jakością i niezawodnością

Przegląd części aktualnego asortymentu produkcji LDMPomyślna realizacja wizji opiera się na trzech głównych filarach. Pierwszym filarem są klienci i ich potrzeby, na których zadowolenie jest skierowany wysiłek całej firmy. Drugim filarem LDM to firma, która opiera się na własnym rozwoju, więc cykl rozwoju, projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu jest zamknięty. Ostatnim, ale równie ważnym filarem LDM są pracownicy, którzy są w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i są w stanie aktywnie kształtować przyszłość społeczeństwa. Potwierdzeniem słuszności drogi, którą LDM wybrał w 1991 roku są nie tylko liczne nagrody z międzynarodowych wystaw w ostatnich latach, ale także serie zaworów produkowane przez nas dla innych producentów pod ich marką.

 

Historia firmy LDM Polska Sp. z o.o.

Początki działalności firmy LDM w Polsce datowane są na rok 1997, kiedy to podjęto decyzję o założeniu spółki LDM Polska. Firma została założona w Warszawie z częściowym udziałem polskiego kapitału i prowadziła działalność do roku 1999 przy ulicy Bokserskiej. Pod koniec 1999 roku zostały odkupione udziały od polskich współwłaścicieli i firma została przeniesiona do Katowic. Tam w biurach przy ul. Owocowej rozpoczął się jej dynamiczny rozwój. W lipcu 2002 roku firma liczy 3 pracowników, a jej obroty gwałtownie wzrastają w stosunku do obrotów z wcześniejszych lat. W związku z ciągłym zwiększaniem sprzedaży, koniecznością zwiększenia zarówno powierzchni biurowych jak i magazynowych na początku 2003 roku zaplanowano zmianę siedziby firmy. Od października 2003 roku firma LDM Polska mieści się w biurowcu przy ulicy Modelarskiej 12 w Katowicach. Od początku działania, głównym założeniem firmy jest fachowa obsługa, pełna informacja techniczna i handlowa, a także sprawne i terminowe realizowania zamówień. Stawiane nam pytania nigdy nie pozostają bez odpowiedzi, a coraz silniejsza pozycja na rynku, potwierdzona wieloma znaczącymi dostawami na potrzeby dużych przetargów publicznych, potwierdza nasze dążenia i założenia.

Polityka IMSWizja firmy LDM

Wizję firmy definiuje długookresowe cele i rozwój LDM i jest zawarta w trzech punktach:

 • Wiodąca na świecie firma zajmująca się rozwojem, produkcją, sprzedażą i serwisem zaworów przemysłowych
 • Dynamiczna firma umożliwiająca wszystkim swoim pracownikom osiągnięcie wysokiego stopnia samorealizacji i prestiżu społecznego
 • Firma uznana społecznie, której nazwa jest symbolem jakości, wysokiej wartości użytkowej i niezawodności

 

Polityka IMS

Zintegrowana polityka zarządzania jakością, bezpieczeństwem oraz zdrowiem i środowiskiem (IMS) firmy LDM

 
IMS LDM jest zgodny z wymogami norm prawnych i przepisów w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy rozumieją to jako środek, za pomocą którego potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów są stale spełniane, oraz środki ochrony środowiska i zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.
Zadowolony klient jest celem polityki IMS i jednocześnie głównym kryterium wszystkich działań firmy.
Polityka IMS firmy LDM polega na dostarczaniu tylko produktów i usług, które spełniają wymagania klientów, uzyskują pełną satysfakcję, są bezpieczne i przyjazne dla środowiska.
 
Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady IMS, wszystkie działania LDM są prowadzone zgodnie z następującymi zasadami przewodnimi:
 • Wszystkie działania w firmie podlegają przestrzeganiu udokumentowanych procedur IMS zgodnie z normami EN ISO 9001, EN ISO 14001 i ISO 45001. Poziom systemu jest regularnie oceniany i podejmowane są działania prowadzące do jego ciągłego doskonalenia.
 • Wszystkie działania firmy prowadzone są w pozytywnym duchu, w celu nawiązywania i rozwijania relacji ze współpracującymi firmami, w szczególności z klientami, dostawcami, instytucjami rządowymi i społeczeństwem.
 • Każdy pracownik firmy zachowuje się z szacunkiem i jest przyjazny dla środowiska, zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami prawa pracy i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami.
 • Każdy pracownik firmy zna zasady IMS i jest świadomy znaczenia jakości, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz środowiska i wykonuje swoją pracę w sposób aktywny i kompetentny przez cały czas. Ciągłe kształcenie i aktywna polityka kadrowa są podstawą wysokiej jakości pracy pracowników.
 • Dostawcy mają pewność, że ich usługi i produkty spełniają wymagania IMS, nie są dyskryminowane, a firma wymaga również, aby w dostarczanych towarach nie znajdowały się związki i substancje niedozwolone.
 • Rozwój produktu i świadczenie usług są oparte na potrzebach klientów firmy i są przeprowadzane w taki sposób, że wymagania IMS są spełnione przed wprowadzeniem na rynek.
 • Działania marketingowe i sprzedażowe prowadzone są w sposób uczciwy wobec klientów firmy. Działania, które budzą nieuzasadnione oczekiwania, nie mogą być prowadzone.
 • Aby utrzymać i poprawić wydajność, zarządzanie ryzykiem wewnętrznym i zewnętrznym odbywa się w całej firmie.

 


   Certyfikat ISO (CZ) w formacie *.pdf (Adobe Acrobat)

   Certyfikat ISO (ENG) w formacie *.pdf (Adobe Acrobat)

   Certyfikat ISO (RUS) w formacie *.pdf (Adobe Acrobat)