ZV
ZV 116
ZV 216

Zawory zwrotne
DN 15 do 300, PN 16 i 25, Kvs 5,9 do 1460 m3/hOpis
Zawory zwrotne ZV x16  służą do samoczynnego odcięcia przy długookresowym bezobsługowym użytkowaniu. Zawory odpowiadają normie EN 12334. Zawory w wykonaniu ZV x16 P są zamykane sprężyną i napływem medium na powierzchnię grzyba, ciśnienie otwarcia 5 do 10 kPa. Zawory w wykonaniu ZV x16 T są zamykane tylko napływem medium na powierzchnię grzyba.

Zastosowanie
Zawór przeznaczony jest do samoczynnego odcięcia przepływu zwrotnego. W zaworze tym nie można gwarantować szczelności odcięcia takiej jak w zaworach odcinających.
W przypadku takiego dodatkowego wymogu należy instalację wyposażyć w zawór odcinający. Zawory stosowane są głównie do instalacji wody gorącej i pary w instalacjach grzewczych, ciepłowniczych, przemysłowych i energety-cznych.

Medium robocze
Zawory ZV x16 są odpowiednie do wody, pary wodnej i innych mediów zgodnych z użytymi materiałami zaworu.

Karty katalogowe
01-09.8 Zawory zwrotne ZV 116 i ZV 216 LDM
CZ, GB, D, RUS, PL