RD122V

BEE line

RD 122 V

Regulator ciśnienia wyjściowego bezpośredniego działania
DN 15 do 50, PN 25, Kvs 0,63 do
32 m3/hodOpis
Regulator ciśnienia wyjściowego bezpośredniego działania RD 122 V jest zaworem przeznaczonym do redukcji ciśnienia medium i jego utrzymania na nastawionym poziomie. Gwarantuje to membrana na którą podawane jest z jednej srony ciśnienie wyjściowe, a z drugiej nacisk sprężyny nastawczej. Ruch membrany przenosi się na grzyb regulacyjny który utzrymuje właściwą wartość ciśneinia. Zwiększanie się ciśnienia wyjściowego powoduje przymykanie się grzyba, a odciążenie ciśnieniowe gwarantuje wysoką jakość regulacji niezależnie od wielkości ciśnieia i średnicy armatury.
W przypadku jeśli żądana wartość ciśnienia zawiera się pomiędzy dwoma zakresami nastraw, zaleca się wybór nastawy o mniejszym zakresie.

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do stosowania przede wszystkim w technice grzewczej, gospodarce wodnej i klimatyzacji. Maksymalna różnica ciśnień na zaworze nie może przekraczać 1,6 MPa.

Medium robocze
Zawory RD 122 są przeznaczone do regulacji wody, powietrza lub niskociśnieniowa para do 1,0 MPa. Można je także stosować do czynników chłodniczych i innych mediów płynnych nieagresywnych, a także gazów w zakresie temperatur +2 do +150°C. Jeśli zostaną zastosowane naczynia kondensujące, można także stosować je do pary o temperaturze do + 180°C. Powierzchnie uszczelniające są odporne na mniejsze zanieczyszczenia, jednak dla zagwarantowania długiej i bezawaryjnej pracy zaleca sie zastosowanie filtru przed zaworem.

Karty katalogowe
01-01.2
Regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania i regulatory różnicy
ciśnień z ograniczeniem przepływu
Regulatory ciśnienia wyjściowego bezpośredniego działania BEE line
CZ, GB, D, RUS, PL