2x01
RV/HU/UV 2x0

Zawory regulacyjne, zawory awaryjne i zawory odcinające
DN 15 do 400, PN 16, 25 i 40, Kvs 0,01 do 1600 m3/hOpis
Zawory regulacyjne RV/HU/UV 2x0 są armaturą jednogniazdową przeznaczoną do regulacji i odcinania przepływu mediów. Ze wzgłędu na szeroką gamę stosowanych napędów są odpowiednie do regulacji przy małych i dużych spadkach ciśnienia, w różnych warunkach roboczych. Charakterystyki przepływu, współczynniki Kvs i nieszczelność odpowiadają standardom międzynarodowym. Zawory awaryjne szeregu HU 2x0 są armaturą tego samego szeregu tylko z większą szczelnością w gnieździe i wyposażone w napędy elektrohydrauliczne z funkcją awaryjną (w przypadku braku zasilania zawór zamyka się automatycznie).
Zawory typu RV/HU/UV 2x0 sterowane są kółkiem ręcznym lub napędami produkcji Ekorex+, ZPA Nová Paka, Johnson Controls, Schiebel, Auma, EMG - Drehmo, Rotork, Honeywell, Fisher - Rosemount, Foxboro, Regada, SPA Praha, ZPA Pečky.

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej, w energetyce i przemyśle chemicznym. W zależności od warunków pracy stosuje się zawory wykonane z żeliwa sferoidalnego, odlewów stalowych lub z nierdzewnej stali austenitycznej.

Medium robocze
Zawory szeregu RV/HU/UV 2x0 przeznaczone są do regulacji (RV/HU 2x0), do zamykania (UV 2x0) przepływu i ciśnienia cieczy, gazów, powietrza i par bez domieszek i innych mediów, kompatybilnych z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściami armatury. Zastosowanie zaworów z żeliwa sferoidalnego (RV/HU/UV 210) dla pary jest ograniczone przez następujące parametry. Para powinna być przegrzana (suchość na wlocie x > = 0,98) i nadciśnienie wejściowe p1 < = 0,4 MPa przy nadkrytycznym spadku ciśnienia, i ewentualnie p2 < = 1,6 MPa przy podkrytycznym spadku ciśnienia. W przypadku przekroczenia tych ograniczeń należy zastosować korpus zaworu wykonany ze stali węglowej (RV/HU/UV 220). W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtra od zanieczyszczeń machanicznych.

Karty katalogowe
01-02.1
Zawory LDM z napędami elektromechanicznymi CZ, GB, D, RUS, PL
01-05.1 Zawory LDM z napędami Johnson Controls CZ, GB, D, PL
01-08.1 Zawory LDM z napędami SPA Praha CZ, GB, D, PL
01-08.3 Zawory LDM z napędami pneumatycznymi Foxboro CZ, GB, D, PL