2x21
RV/HU 2x2

Zawory regulacyjne i awaryjne
DN 25 do 400, PN 16, 25 i 40, Kvs 4 do 1600 m3/hOpis
Zawory regulacyjne RV/HU 2x2 są armaturą jednogniazdową z grzybem ciśnieniowo odciążonym, przeznaczoną do regulacji przepływu mediów. W/w wykonanie zaworów może być stosowane do regulacji przy dużych spadkach ciśnienia, przy użyciu względnie słabych napędów. Charakterystyki przepustowości, współczynniki Kvs i nieszczelność odpowiadają standardom międzynarodowym. Zawory awaryjne szeregu HU 2x2 są armaturą tego samego szeregu tylko z większą szczelnością w gnieździe i wyposażone w napędy elektrohydrauliczne z funkcją awaryjną (w przypadku braku zasilania zawór zamyka się automatycznie).
Zawory typu RV/HU 2x2 sterowane są kółkiem ręcznym lub napędami produkcji Ekorex+, ZPA Nová Paka, Johnson Controls, Schiebel, Auma, EMG - Drehmo, Rotork, Honeywell, Fisher - Rosemount, Foxboro, Regada, SPA Praha, ZPA Pečky.

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej, w energetyce i przemyśle chemicznym. W zależności od warunków pracy stosuje się zawory wykonane z żeliwa sferoidalnego, odlewów stalowych lub z nierdzewnej stali austenitycznej.

Medium robocze
Zawory szeregu RV/HU 2x2 przeznaczone są do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, gazów i par bez domieszek np. woda, para, powietrze i inne media, kompatybilne z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściami armatury. Zastosowanie zaworów wykonanych z żeliwa sferoidalnego (RV/HU 212) dla pary jest ograniczone przez następujące parametry. Para powinna być przegrzana (suchość na wlocie x > = 0,98) i nadciśnienie wejściowe p1 < = 0,4 MPa przy nadkrytycznym spadku ciśnienia i p2 < = 1,6 MPa przy podkrytycznym spadku ciśnienia. W przypadku przekroczenia tych ograniczeń należy zastosować korpus zaworu wykonany ze stali węglowej (RV/HU 222). W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtra od zanieczyszczeń mechanicznych.

Karty katalogowe
01-02.1
Zawory LDM z napędami elektromechanicznymi CZ, GB, D, RUS, PL
01-05.1 Zawory LDM z napędami Johnson Controls CZ, GB, D, PL
01-08.1 Zawory LDM z napędami SPA Praha CZ, GB, D, PL
01-08.3 Zawory LDM z napędami pneumatycznymi Foxboro CZ, GB, D, PL