G41a461
G 41 ... a G 46 ...

Zawory regulacyjne
Wlot: DN 40 do 300, PN 16 do 250
Wylot: DN 100 do 600, PN 10 do 160
Kvs 6 do 1125 m3/hOpis
G 41 - Zawór jednogniazdowy, dźwigniowy, przeznaczony do stosowania z serwonapędem, pneumatycznym lub hydrauliczny siłocylindrem. W przypadku sterowania awaryjnego istnieje możliwość dla zaworów wyposażonych w ręczne kółko zablokować dźwignię dla unieruchomienia zaworu i zawór sterować ręcznie. Zawór wyposażony jest we wskaźnik położenia. W przypadku stosowania zaworu przy temperaturze powyżej 400oC, zawory wyposażone są w dławnice z uszczelnieniem labiryntowym z odwodnieniem. trzpienia. Grzyb regulacyjny jest wykonany według zamówienia.
G 46 - Zawór dwugniazdowy, dźwigniowy, przeznaczony do stosowania z serwonapędem, pneumatycznym lub hydraulicznym siłocylindrem. W przypadku sterowania awaryjnego istnieje możliwość dla zaworów wyposażonych w ręczne kółko zablokować dźwignię dla unieruchamiania zaworu i sterować zawór ręcznie. Grzyb regulacyjny jest wykonany według zamówienia.
Zawory dostarcane są z napędami produkcji ZPA Pečky - Modact MPS, Modact Control MPS, Modact Variant MPR. Spojovací táhlo není součástí dodávky, pokud není požadováno v objednávce.

Zastosowanie
Zawór jest wykorzystywany jako element regulacyjny, redukcyjny lub przepustowy ze sterowaniem napędem przyłączonym do dźwigni. Wartość najwyższego dopuszczalnego nadciśnienia roboczego zawarta jest w ČSN 13 0010 (7/1990). Możliwość zastosowania zaworu dla wyższej temperatury należy skonsultować z producentem. Prawidłowe działanie zaworu regulacyjnego jest uzależnione od właściwego usytuowania i zwymiarowania stacji regulacyjnej i dlatego powinno być skonsultowane z producentem.

Medium robocze
Zawory są przeznaczone do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, pary i gazów i par bez domieszek np. woda, para i inne media, kompatybilne z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściamy armatury. Maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi do 4 MPa z uwzględnieniem konkretnych warunków roboczych (stosunek p1/ p2, powstanie kawitacji, nadkrytyczny przepływ itd.)

Karty katalogowe
02-05.2 Zawory regulacyjne G 45 ... a G 46 ...
CZ, GB, RUS