RV7011 RV 701

Zawory regulacyjne
DN 25 do 250, PN 160 do 400, Kvs 0,1 do 630 m3/hOpis
Zawór RV 701 to zawór regulacyjny jednogniazdowy. Konstrukcja regulacyjnych, jednogniazdowych zaworów RV 701 umożliwia przystosowanie ich do urządzeń, z którymi mają współpracować. Ciśnieniowo odciążony, wielostopniowy układ dławiący uwzględnia odporność na powstawanie i działanie kawitacji i hałasu. Zawory wyposażone są w dławnicę grafitową typu LIVE LOADING. Zawory mogą być dostarczane w wersji przyspawanej, ewent. w wersji kołnierzowej, z powierzchniami uszczelniającymi według wymagań i potrzeb klienta. W/w zawory przystosowane są do podłączenia do serwonapędów elektrycznych produkcji ZPA Pečky, REGADA Prešov, Auma, Schiebel i Foxboro.

 

Zastosowanie
Zakres zastosowania w/w armatury pokrywa się z zakresem stosowania zaworów szeregu RV 501. Przeznaczone są przede wszystkim dla przemysłu, dla ciepłowni, elektrowni lub do regulacji procesów technologicznych. Najwyższe dopuszczalne nadciśnienia robocze zawarte są w EN 12 516-1.

 

Medium robocze
Armatura przeznaczona jest przede wszystkim do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. Najczęściej stosowana jest w przypadku mediów t.j. woda i inne media nie wymagające wykonania armatury ze specjalnych materialów. W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtru od zanieczyszczeń mechanicznych. Stosowanie zaworów dla innych mediów musi być rozważone z punktu widzenia zastosowanych materiałów, mających kontakt z medium i zawsze powinno być skonsultowane z producentem.

Karty katalogowe
02-01.2 Zawory regulacyjne i stacja redukcyjno-schładzająca 700 line
CZ, GB, RUS, PL