Zawory bezpieczeństwa ze sterowaniem
Zawory bezpieczeństwa są armaturą bezpośredniego działania, służącą do ochrony ciśnieniowej instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa z dodatkowym wspomaganiem produkcji LDM to zawory, które oprócz standardowej sprężyny są dodatkowo sterowane przy pomocy siłownika pneumatycznego. Gwarantuje on szybką i dokładną reakcję zaworu przy stwierdzeniu przekroczenia ciśnienia nastawy, prowadzącą do pełnego otwarcia zaworu, a następnie szczelnego odcięcia, już po minimalnym spadku ciśnienia. Jako niezbędne wyposażenie dodatkowe do zaworów dostarczane są szafy sterujące typu RP 5330 i RP 5340, które odznaczają się wysoką niezawodnością i dokładnością, nawet w najcięższych warunkach pracy. Produkowane zawory bezpieczeństwa stosowane są głównie do pary i mediów gazowych, a ich główne zastosowanie znajduje się w energetyce.