RK601 RK 601

Trójdrogowy zawór regulacyjny
DN 350 do 450, PN 100


 

Opis
Kulowy zawór regulacyjny RK 601 jest armaturą trójdrogową z obro-towym układem regulacyjny, przeznaczoną do regulacji przepływu medium. Konstrukcja tego zaworu uniemożliwia szczelne odcięcie medium. Dzięki kształtowi kanałów przepływowych i układu regulacyjnego które zostały zoptymalizowane za pomoca CFD, możliwe jest osiągnięcie wysokich wartości przepływu przy niskich oporach hydraulicznych.
Zawór jest przestosowany do sterowania za pomocą napędów elektrycznych obrotowych różnych producentów. Przyłacze pod napęd wykonano jako kołnierz typu F14.


Media robocze
Zawory są przeznaczone do regulacji (rozdzielania) przepływu cieczy, par i gazów. Media muszą być wolne od zanieczyszczeń mechanicznych. Medium robocze musi być zgodne z materiałem wszystkich części wewnętrznych zaworu - zastosowanie powinno być skonsultowane z producentem. Zaleca się montaż filtrów zabezpieczających zawór przed nieczystościami mechanicznymi.

Karty katalogowe
02-07.5 Trójdrogowy zawór regulacyjny RK 601
CZ, GB, D, RUS, PL