Armatury do energetyki jądrowej
Zawory dla energetyki jądrowej produkowane są na podstawie standardowych armatur dla różnych procesów energetycznych, przy ich konstrukcji są zachowane wymagania określone w przepisach do konstrukcji i produkcji zaworów dla energetyki jądrowej – VTP87, odpowiadająca dokumentacja techniczna A.S.I. i inne. Dla wymagań Klienta taka armatura spełnia wymagania wskazane w częściach nr 309/2005Sb; 132/2008Sb, a także w innych odpowiednich przepisach.
Armatury służą do odcinania i regulacji przepływu i ciśnienia przepływającego medium. Najczęściej są wyposażone w kółko sterowania ręcznego lub siłownik elektryczny. Produkuje się je w wykonaniu do wspawania oraz kołnierzowym, z wymiarami końcówek z odpowiednimi normami i wymaganiami Klienta.