ventily LDMNOWA WERSJA PROGRAMU OBLICZENIOWEGO VENTILY LDM

Program obliczeniowy służy do wyznaczania wartości współczynnika Kvs zaworu, kontroli parametrów dobranego zaworu, dobrania optymalnej średnicy znamionowej oraz wytypowania odpowiedniej armatury z zakresu produkcyjnego LDM. Program umożliwia również obliczenie i prawidłowe dobranie sterowania zaworem - napędu.
We wrześniu 2013 roku została zaprezentowana nowa wersja programu Ventily LDM stworzona w nowej nowoczesnej formie z przyjaznym użytkownikowi panelem.

Nowa wersja została wzbogacona o:

- Możliwość przełączania języka programu w czasie pracy, dodane języki używające cyrylicę
- Zmiana i nastawy bezpośrednio z poziomu menu (jednostki wyjściowe – płyny, pary gazy / język, z rozdziałem na język wydruku)
- Rozdział obliczeń i propozycji według medium oraz norm EN i ANSI
- Rewolucyjna zmiany w zakresie pracy z projektem (różne sposoby tworzenia nowych pozycji projektu / kopiowanie i edycja poszczególnych pozycji projektu / dodatki – zewnętrzne pliki txt, katalogi / pliki txt można edytować bezpośrednio w programie)
- Zestawienia zbiorcze i ich prosty eksport (bezpośredni wydruk / pliki rtf z możliwości połączenia w jeden zbiór / pliki PDF z możliwości połączenia w plik ofertowy)
- Aktualizacja on-line przez Internet gwarantująca dostęp do wszystkich nowości i zmian (automatyczna kontrola aktualizacji / możliwość ręcznej aktualizacji)
- Specyfikacja napędów (generowanie pełnego numeru typowego napędu / kontrola wzajemnej zależności wyposażenia napędu)

Instalacja:

Jeśli posiadają Państwo zainstalowaną wcześniejszą wersję programu VENTILY, nie jest konieczne jej odinstalowanie. Obie wersje programu mogą pracować niezależnie od siebie.
Instalację można uruchomić bezpośrednio ze strony internetowej: INSTALUJ
Drugim sposobem jest pobranie wersji instalacyjnej spakowanej w formacie zip, znajdująca się tutaj VentilyLDM.zip. Instalację uruchamia plik setup.exe.
Przy instalacji może wyświetlić się komunikat o konieczności zainstalowania dodatku do Windows .Net Framework, należy to potwierdzić.P
liki do sciągnięcia:
Kwestionariusz.zip Tabela dla podawania lub wyszczególnienia żądanych parametrów armatury. Format MS Excel 97
Katalog02.pdf Zbiorczy katalog armatury wysokociśnieniowej LDM z zakresu energetyki
Przeglądówka 01.pdf Przegląd armatury niskociśnieniowej produkcji LDM
Przeglądówka 02.pdf Przegląd armatury wysokociśnieniowej produkcji LDM