RV504 RV 504

Regulační ventily
DN 25 až 150, PN 16 až 160, Kvs 1,6 až 250 m3/hodPopis
Ventily RV504 jsou třícestné armatury se směšovací nebo rozdělovací funkcí. Vzhledem k tlakově nevyváženému systému kuželky je nutno brát v úvahu max. Δp pro danou světlost. Průtočné charakteristiky, Kvs součinitele a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům.
Ventily mohou být dodávány v přírubovém provedení, s těsnícími plochami dle požadavků a potřeb zákazníka, alternativně v přivařovacím (při úpravě či výměně spodního sedla je nutné armaturu vyříznout z potrubí a následně zavařit). Ventily jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení je uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů výrobců ZPA Pečky, Regada Prešov, Auma, Schiebel a Flowserve.

Použití
Oblast použití těchto armatur navazuje na hranici použitelnosti ventilů řady RV 210 až RV 235. Jsou tedy určeny především pro průmyslové aplikace, jako jsou například teplárny, elektrárny nebo regulace technologických procesů. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle EN 12 516-1.

Pracovní média
Ventily řady RV 504 jsou určeny k regulaci průtoku a tlaku kapalin, plynů a par, jako je voda, pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulované médium neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.

Katalogové listy
02-01.1 Regulační ventily a redukční stanice 500 line
CZ, GB, RUS