ZV
ZV 226

Zpětné ventily
DN 15 až 200, PN 40, Kvs 4,3 až 570 m3/hodPopis
Zpětné ventily ZV 226 jsou samočinné uzávěry s vynikajícími vlastnostmi pro použití při dlouhodobém bezúdržbovém provozu. Ventily odpovídají ČSN EN 14341 (02/2007).
Ventily v provedení ZV 226 P jsou uzavírány zpětným tlakem s ovládací pružinou s přispěním hmotnosti kuželky, otevírací přetlak je 0,05 - 0,1 bar.
Ventily v provedení ZV 226 T jsou uzavírány pouze zpětným tlakem média za přispění hmotnosti kuželky.

Použití
Ventil je určen pro použití jako samočinný zpětný uzávěr. U ventilu je zaručena netěsnost stupeň "C" dle ČSN-EN 12266-1 a proto je v případě požadavku vyšší těsnosti nutné do potrubí zařadit ventil uzavírací.
Ventily jsou především určeny pro použití v horkovodních a parovodních okruzích v elektrárnách, teplárnách, výměníko-vých a předávacích stanicích i běžných topenářských aplikacích.

Pracovní média
Ventily ZV 226 jsou vhodné pro vodu, vodní páru a další kapaliny a plynná média kompatibilní s použitým materiálem tělesa a uzávěru ventilu.

Katalogové listy
01-09.7 Zpětné ventily ZV 226 LDM
CZ, GB, D, RUS, PL