Zpětné ventily
Zpětné ventily jsou samočinné bezpečnostní armatury, zajišťující průtok média v potrubí pouze ve zvoleném směru toku. Vyznačují se vysokou těsností uzávěru, nicméně nelze je použít k uzavření či odstavení potrubí pod tlakem. V takovém případě je nutné použít ještě uzavírací armaturu.
Zpětné ventily LDM jsou vhodné pro všechna běžná neagresivní kapalná a plynná média v oblasti topenářství a průmyslu.