IKA1 IKA 150
IKA 220

Vrstvená tepelná izolace


 

Popis
Vrstvená tepelná izolace IKA je izolační systém, používaný pro tepelnou izolaci armatur a potrubních prvků za účelem snižování tepelných ztrát, ochrany osob před popálením a ochrany pohonů armatur před nepřípustným zvýšením teploty okolí.
Izolace IKA se vyrábí ve dvou modifikacích. IKA 150 je zhotovena z polyesterové nenasákavé tkaniny se sníženou hořlavostí a používá se pro teploty izolovaného povrchu do 150oC. IKA 220 je vyrobena ze skelné tkaniny upravené zátěrem silikonu a slouží pro použití při teplotách izolovaného povrchu do 220°C. Střední, tepelně izolační vrstvu obou provedení tvoří vláknitá minerální plsť vrstvená odrazivou hliníkovou fólií.
Izolace je pro snadnou aplikaci opatřena chlopněmi se suchými zipy. Tkanice na koncích umožňují těsné zatažení k povrchu izolovaného zařízení.

Použití
Tepelná izolace IKA slouží zejména k izolování armatur parokondenzátních a horkovodních potrubních systémů. Používá se především v energetice, teplárenství, v kotelnách a výměníkových stanicích a všude tam, kde jsou rozváděna teplonosná média a je žádoucí zabránit nadměrným tepelným ztrátám. Výrobek poskytuje ochranu osob před popálením ve smyslu ČSN 07 0620, čl. 413 (maximální teplota povrchu izolace nepřesahuje teplotu o více než 25°C vyšší než je teplota okolí). Výrobek je určen pro instalaci v normálním prostředí (bez nebezpečí výbuchu).
Výrobek vyniká rychlou a jednoduchou manipulací. Izolaci je možné nainstalovat v libovolné poloze.

Katalogové listy
01-09.6 Vrstvená tepelná izolace IKA 150 a IKA 220
CZ, GB, D, RUS, PL