RK601 RK 601

Třícestný regulační kohout
DN 350 až 450, PN 100


 

Popis
Regulační kohout RK 601 je třícestná armatura s otočným regulačním orgánem (segmentem), určená k regulaci průtoku média. Tento kohout vzhledem ke své vnitřní konstrukci neumožňuje uzavírání průtoku média. Díky tvaru průtočných kanálů a regulačního orgánu, které byly optimalizovány pomocí CFD, je možno docílit vysoké hodnoty průtoku i při nízkých tlakových spádech.
Kohout je svým provedením uzpůsoben pro připojení elektromechanických pohonů od různých výrobců na základě požadavků zákazníka. Připojení je provedeno přírubou F14.


Pracovní média
Armatury jsou určeny pro rozdělování průtoku kapalin, par a plynů zbavených mechanických nečistot. Nejběžnější pracovní látkou bývá přehřátá pára. Pracovní médium obecně musí být kompatibilní s materiály všech dílů armatury. Materiálovou kompatibilitu zajistí výrobce dle podkladů zadaných zákazníkem.
Výrobce doporučuje zařadit do potrubí před kohout filtr pro odstranění tuhých mechanických nečistot, jejichž případná přítomnost může způsobit vážné poškození armatury.

Katalogové listy
02-07.5 Třícestný regulační kohout RK 601
CZ, GB, D, RUS, PL