giacomini1
R 250 D
R 950
R 910

Kulové kohouty GiacominiPopis
Kulové kohouty Giacomini s ručním ovládáním nebo elektromechanickým pohonem slouží k uzavírání průtoku neagresivních nebo agresivních kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí.
Provedení R 250 D a R 950 (pouze s ručním ovládáním) mohou být použity pro médium topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan) do jmenovitého tlaku PN 4.

Katalogové listy
01-09.1 Kulové kohouty R 250 D, R 950, R 910 Giacomini
CZ, GB, D, PL