CHPE CHPE

Chladič páry
DN 40 až 200, PN 16 až 320


 

Popis
Chladic páry (dále jen CHPE) je zarízení urcené k regulaci teploty vodní páry. CHPE je složen z telesa, které je soucástí parního potrubí a vstupem sloužícím k prívodu chladící vody. Vnitrní tvar telesa tvorí Venturiho trubice, v jejímž hrdle dochází k výraznému nárustu rychlosti, která pozitivne ovlivnuje kvalitu rozprášení a tím i rychlost odparení vstrikové vody. Pro zvýšení úcinnosti chlazení je na výstupu zarazena clona. Na hrdlo navazuje rozširující se cást v níž je umístena šterbina sloužící k prívodu chladící vody, pro lepší odtržení vodního proudu je rozšírení opatreno odtrhovou hranou.
Množství vstrikové vody je rízeno samostatným regulacním ventilem. Vzhledem ke konstrukcnímu provedení je CHPE schopný vstrikovat vodu již od nulových hodnot závislých pouze na regulacním ventilu, maximální množství vstrikové vody je omezeno na vzájemném pomeru k hmotnostnímu prutoku chlazené páry. V prípade doporucených rozsahu rychlostí chlazené páry tvar Venturiho trubice zpusobuje pouze nízké tlakové ztráty v parním potrubí . V techto prípadech lze tlakovou ztrátu pri výpoctech zanedbat. CHPE je dodáváno v provedení prírubovém, prívarovacím a nebo vzájemnou kombinací techto pripojení.


Použití
CHPE slouží k presné a úsporné teplotní regulaci, prímým zavádením chladicí vody do toku vodní páry. Je tedy urcen predevším pro prumyslové aplikace, jako napr. výroba nízkotlaké páry v teplárenství, parní okruhy elektráren nebo technologické procesy.

Pracovní média
CHPE je urcen pro vstrikování chladící vody bez mechanických necistot. Použití CHPE pro ostatní pracovní látky je nutné zvažovat podle použitých materiálu pricházejících do styku s médiem a je vhodné ho vždy konzultovat s výrobcem.
Pro správnou funkci CHPE výrobce doporucuje do potrubí pred vstrikový ventil zaradit filtr mechanických necistot, ci jiným vhodným zpusobem zajistit, že vstrikové médium neobsahuje abrazivní prímesi nebo jiné mechanické necistoty.

Katalogové listy
02-03.6 Chladič páry CHPE
CZ, GB, D, RUS, PL