CHP1
CHP

Chladič páry
DN 100 až 500, PN 25 až 100Popis
CHP je těleso, které se přímo vkládá do parního potrubí a slouží k následnému připojení vstřikovací hlavy VH nebo vsřikovací hlavy parní VHP. Dle rozměrů parovodu a potřebné intenzity chlazení lze těleso vybavit i více vstupy pro připojení VH nebo VHP.
CHP je dodáván v přírubovém případně přivařovacím provedení s připojovací přírubou DN 50 nebo 80 (připojení VH, VHP) a rozměrech uzpůsobených požadavkům zákazníka.

Použití
CHP slouží jako mezičlánek vkládající se do parního potrubí umožňující připojení VH, VHP. Je určen především pro průmyslové aplikace, jako je výroba nízkotlaké páry v teplárenství nebo výroba páry pro technologické procesy.

Pracovní média
Použití CHP pro jiné pracovní látky než voda, respektive vodní pára, je nutné zvažovat podle použitých materiálů, přicházejících do styku s médiem a je vhodné ho vždy konzultovat s výrobcem.

Katalogové listy
02-03.4 Chladič páry CHP
CZ, GB, RUS, PL