Armatury pro jadernou energetiku
Armatury pro jadernou energetiku vycházejí ze standardních armatur pro běžné energetické procesy. Při jejich konstrukci jsou zohledněny požadavky uvedené v předpisech určených pro konstrukci a výrobu armatur v jaderné energetice jako VTP87, normativně technická dokumentace A.S.I., apod. Dle požadavků zákazníka tyto armatury splňují podmínky uvedené ve vyhláškách č.309/2005Sb. či č.132/2008Sb., případně jiných odpovídajících předpisech.
Armatury slouží k uzavírání a regulaci průtoku a tlaku protékajícího média. Obvykle jsou vybaveny ovládáním ručním kolem či elektropohonem. Vyrábějí se jak v přívařovacím tak v přírubovém provedení s připojovacími rozměry dle odpovídajících norem či požadavků zákazníka.