Speciální armatury a příslušenství
Základní sortiment armatur firmy LDM je doplněn speciálními potrubními prvky a armaturami, používaných v běžných energetických a technologických procesech. Jde například o vstřikovací trysky pro chlazení přehřáté páry, dodávané samostatně nebo včetně chladiče.
Pro využití v jaderné energetice jsou určeny speciální regulační a uzavírací armatury podléhající příslušným vyhláškám pro zajištění bezpečného provozu jaderných zařízení.
Sortiment pomocných armatur tvoří filtry, zpětné ventily a kulové kohouty. Mezi další příslušenství patří například systém kompaktních izolací armatur IKA.