RD1

RD 102 V
RD 103 V

Přímočinné regulátory výstupního tlaku
DN 15 až 50, PN 16, Kvs 2 až 20 m3/hodPopis
Přímočinné regulátory výstupního tlaku RD 102 V a RD 103 V jsou armatury určené k redukci tlaku média a jeho urdžování na určené hodnotě. To zabezpečuje membrána, která je z jedné strany vystavená účinkům sledovaného tlaku a z druhé strany ovládaná pružinou. Výchylka membrány se přenáší na kuželku ventilu a při poklesu tlaku v závislosti na zvýšeném odběru dochází k otevírání armatury. Díky tlakově odlehčené kuželce není hodnota výstupního tlaku ovlivňována změnami tlaku vstupního. Regulátor je vybaven manometrem, podle kterého lze přímo nastavit požadovanou hodnotu tlaku (v rozsahu daném použitou pružinou) a při provozu sledovat jeho okamžitou hodnotu. V případech, kdy se hodnota požadovaného tlaku pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru volit pružinu s nižším rozsahem. Provedení se vstupem redukovaného tlaku z odběru v potrubí se dodává včetně impulsní trubičky pro připojení.

Použití
Tyto armatury jsou určeny pro použití především v topenářství a vzduchotechnice pro teploty do 140°C. Mohou být osazeny ve všech regulačních obvodech, kde je nutno zabezpečit redukci tlaku média, bez nutnosti použití jakéhokoli dalšího měřicího zařízení a bez přívodu energie.

Pracovní média
Ventily RD 102 V, RD 103 V jsou určeny pro plynná a kapalná média, jako je vzduch, voda, nízkotlaká vodní pára (platí jen pro RD 102) a jiná média kompatibilní s použitými materiály vnitřních dílů armatur (především tělesa, kuželky a membrány). Toto provedení není vhodné pro olej. Kyselost, resp. zásaditost média by neměla přesáhnou rozsah pH 4.5 až 9.5. Pro zajištění dlouhodobé těsnosti armatury výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot. V aplikacích, kde by zvýšení redukovaného tlaku nad nastavenou hodnotu mohlo způsobit havárii systému, výrobce doporučuje zařazení pojistného ventilu za regulátor tlaku.

Katalogové listy
01-01.1
Přímočinné regulátory tlaku
CZ, GB, D, RUS, PL