RD1221

BEE line

RD 122 D a RD 122 P

Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné
regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku
DN 15 až 50, PN 25, Kvs 0,63 až 32 m3/hodPopis
Přímočinný regulátor diferenčního tlaku RD 122 D je armatura určená k udržování konstantní tlakové diference na daném zařízení. To zabezpečuje membrána vystavená účinkům vstupního a výstupního tlaku daného zařízení. Výchylka membrány se přenáší na kuželku a při zvýšení tlakové diference dochází k zavírání armatury. Díky tlakově vyvážené kuželce není hodnota diferenčního tlaku ovlivňována tlakovými poměry v armatuře.
Přímočinný regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku RD 122 P je armatura určená především k zajištění požadavků na omezení maximálního průtoku zařízením. To zajišťuje dvojice kuželek, z nichž jedna je uživatelsky nastavitelná na žádanou hodnotu a druhá je ovládaná tlakovou diferencí pomocí membránové hlavice. Výchylka membrány se přenáší na kuželku a při zvýšení tlakové diference dochází k zavírání armatury. Tlakově vyvážené kuželky garantují spolehlivou funkci a stálost nastavené hodnoty v celém rozsahu statických i diferenčních tlaků.
V případech, kdy se hodnota požadovaného diferenčního tlaku pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru volit pružinu s nižším rozsahem.
K ventilům jsou standardně dodávíny připojovací impulsní trubičky pro připojení k odběru v potrubí.

Použití
Armatury jsou učeny pro provoz v běžných teplovodních a horkovodních regulačních okruzích v topenářství a rovněž v provozech s některými charakteristickými vlastnostmi médií, jako jsou např. chladírenství a klimatizační technika. Maximální diferenční tlak na armatuře nesmí přesáhnout 1,6 MPa.
Použití regulátoru diferenčního tlaku s omezením průtoku je vhodné tam, kde je potřeba zaručit jmenovitý průtok zařízením zároveň jako maximální, např. omezení výkonu odběrného místa při najíždění apod.

Pracovní média
Ventily RD 122 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je regulovaným médiem voda, vzduch nebo nízkotlaká pára do 0,4 MPa. Dále jsou vhodné pro chladicí směsi a další neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2°C až +150°C. Těsnicí plochy škrticího systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média, při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a těsnosti.

Katalogové listy
01-01.2
Přímočinné regulátory diferenčního tlaku
a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku
Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line
CZ, GB, D, RUS, PL