2x51

RV 2x5

Regulační ventily
DN 15 až 150, PN 16 a 40, Kvs 1,6 až 360 m3/hodPopis
Regulační ventily RV 2x5 jsou trojcestné armatury se směšovací nebo rozdělovací funkcí. Vzhledem k silám použitých pohonů jsou vhodné pro regulaci při nižších tlakových spádech. Průtočné charakteristiky, Kvs součinitele a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům. Při použití elektrohydraulických pohonů se zabezpečovací funkcí se při výpadku elektrické energie uzavře přímá větev.
Ventily typu RV/HU 2x1 jsou svým reverzním provedením uzpůsobeny pro připojení pohonů LDM, Siemens (Landis & Staefa), Honeywell a Belimo.

Použití
Tyto ventily jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Dle provozních podmínek je možné použít provedení ventilů z tvárné litiny, ocelolitiny a z austenitické nerez oceli.

Pracovní média
Ventily řady RV 2x5 jsou určeny k regulaci průtoku a tlaku kapalin, plynů a par, jako je voda, pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Použití ventilů z tvárné litiny (RV 215) na páru je limitováno následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchost na vstupu x >= 0,98) a vstupní přetlak p1 <= 0,4 MPa při nadkritickém tlakovém spádu, respektive p2 <= 1,6 MPa při podkritickém tlakovém spádu. V případě, že jsou tyto parametry media překročeny, je nutné použít těleso ventilu z ocelolitiny (RV 225). Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulované médium neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.

Katalogové listy
01-02.8
Ventily řady 200 line s pohony LDM ANT40
CZ, GB, D, RUS, PL
01-03.1 Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)
CZ, GB, D, RUS, PL
01-06.1 Ventily LDM s pohony Honeywell
CZ, GB, D, PL
01-07.1 Ventily LDM s pohony Belimo CZ, GB, D, PL