2x41
RV 2x4

Regulační ventily
DN 15 až 300, PN 16, 25 a 40, Kvs 1,6 až 1000 m3/hodPopis
Regulační ventily RV 2x4 jsou třícestné armatury se směšovací nebo rozdělovací funkcí. Vzhledem k široké škále použitých pohonů jsou vhodné pro regulaci při nízkých i vysokých tlakových spádech při nejrozmanitějších provozních podmínkách. Průtočné charakteristiky, Kvs součinitele a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům.
Ventily typu RV 2x4 jsou ovládány ručním kolem nebo elektromechanickými, elektrohydraulickými a pneumatickými pohony výrobců Ekorex+, ZPA Nová Paka, Johnson Controls, Schiebel, Auma, EMG - Drehmo, Rotork, Foxboro, Regada, SPA Praha, ZPA Pečky.

Použití
Tyto ventily jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Dle provozních podmínek je možné použít provedení ventilů z tvárné litiny, ocelolitiny a z austenitické nerez oceli.

Pracovní média
Ventily řady RV 2x4 jsou určeny k regulaci průtoku a tlaku kapalin, plynů a par, jako je voda, pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Použití ventilů z tvárné litiny (RV 214) na páru je limitováno následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchost na vstupu x >= 0,98) a vstupní přetlak p1 <= 0,4 MPa při nadkritickém tlakovém spádu, respektive p2 <= 1,6 MPa při podkritickém tlakovém spádu. V případě, že jsou tyto parametry media překročeny, je nutné použít těleso ventilu z ocelolitiny (RV 224). Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulované médium neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.

Katalogové listy
01-02.1
Ventily LDM s elektromechanickými pohony
CZ, GB, D, RUS, PL
01-05.1 Ventily LDM s pohony Johnson Controls CZ, GB, D, PL
01-08.1 Ventily LDM s pohony SPA Praha CZ, GB, D, PL
01-08.3 Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro CZ, GB, D, PL