RVBEE1
BEE line

RV 122 a RV 122 P

Regulační ventily a
regulační ventil s omezovačem průtoku
DN 15 až 50, PN 25, Kvs 0,16 až 40 m3/hodPopis
Ventily RV 122 BEE jsou regulační ventily s tlakově odlehčenou kuželkou kompaktní konstrukce s vnějšími připojovacími závity. Ventily RV 122 P jsou navíc vybaveny mechanismem pro omezení průtoku. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech. Vyznačují se minimálními stavebními rozměry a hmotností, kvalitní regulační funkcí a vysokou těsností v zavřeném stavu. Díky jedinečné průtočné charakteristice LDMspline®, optimalizované pro regulaci termodynamických dějů, jsou ideální pro použití ve vytápěcích a klimatizačních zařízeních. Vzhledem k propracované konstrukci vnitřních dílů a vysoké životnosti ucpávky splňují veškeré požadavky potřebné pro dlouhodobý bezúdržbový provoz. Ventil je díky svému kompaktnímu provedení základním prvkem stavebnicové řady BEE line.
Součástí dodávky ventilů jsou připojovací konce, umožňující alternativně závitové, přírubové nebo přivařovací připojení armatury do potrubí a zajišťující rychlou a bezproblémovou montáž na zařízení. Integrované omezení průtoku je realizováno nezávislým regulačním mechanismem s ručním ovládáním.
Ve spojení s pohony firmy LDM ANT11 ventily umožňují podle provedení regulaci s tříbodovým nebo spojitým řízením.

Použití
Použité materiály škrticího systému, jenž je tvořen kuželkou a sedlem z kvalitní korozivzdorné oceli a měkkými těsnicími elementy zajištujícími hermetickou těsnost, umožňují provoz těchto armatur nejen v běžných teplovodních a horkovodních regulačních okruzích v topenářství, ale rovněž v provozech s některými charakteristickými vlastnostmi médií, jako jsou např. chladírenství a klimatizační technika a tam, kde se požaduje nastavení přesné hodnoty průtoku. Omezovač průtoku umožňuje přesně nastavit jmenovitý průtok armaturou nezávisle na zvolené hodnotě Kvs.

Pracovní média
Ventily RV 122 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je regulovaným médiem voda nebo vzduch. Dále jsou vhodné pro chladicí směsi a další neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2°C až +150° C. Těsnicí plochy škrticího systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média, při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a těsnosti.

Katalogové listy
01-02.5
Regulační ventily, Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line CZ, GB, D, RUS, PL