RV1131
RV 113

Dvoucestné a třícestné regulační ventily
DN 15 až 150, PN 6 a 16, Kvs 1,6 až 360 m3/hodPopis
Regulační přírubové ventily RV 113 R jsou dvoucestné armatury s tlakově odlehčenou kuželkou (s výjimkou světlostí DN15 - 25) a vysokou těsností, určené k regulaci a uzavírání průtoku média. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech. Regulační přírubové ventily RV113 M jsou trojcestné armatury se směšovací nebo rozdělovací funkcí s vysokou těsností v obou větvích, určené k regulaci a uzavírání průtoku média. Díky jedinečné průtočné charakteristice LDMspline®, optimalizované pro regulaci termodynamických dějů, jsou ideální pro použití ve vytápěcích a klimatizačních zařízeních.
Průtočné charakteristiky, Kvs součinitelé a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům.
Ventily typu RV 113 R jsou svým provedením uzpůsobeny pro připojení elektrických pohonů výrobců Siemens, Belimo, Ekorex a LDM.

Použití
Regulační ventily RV113 jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice.

Pracovní média
Ventily RV113 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je regulovaným médiem voda, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury v rozsahu +2 až +150°C.
Těsnící plochy krtícího systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média, při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a těsnosti.
Ventily nesmí pracovat v podmínkách, kde hrozí nebezpečí vzniku kavitace. Nejsou vhodné pro páru ani pro parní kondenzát.

Katalogové listy
01-02.7
Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113
CZ, GB, D, RUS, PL