G931
G 93 ...

Regulační ventily najížděcí
DN 150, PN 400, Kvs 190 m3/hodPopis
Ventil je jednosedlový, nárožní, v přivařovacím provedení. Regulační systém s vícenásobnou redukcí tlaku tvoří speciální regulační pouzdro s otvory a příčnými drážkami a dvě kuželky. Hlavní pístová kuželka, která je součástí táhla ventilu, slouží k regulaci protékajícího media a zároveň zajišťuje těsnost ventilu v uzavřeném stavu. Vnitřní děrovaná kuželka snižuje tlakový spád při počátečním zdvihu ventilu a zabraňuje opotřebení těsnících ploch. Ventil je opatřen ucpávkou Chesterton typu "Live Loading".
Ventil je uzpůsoben pro ovládání elektrickým otočným servopohonem Modact MO - ZPA Pečky, Auma příp. Schiebel.

Použití
Jako regulační orgán používající se tam, kde je nutné měnit tlak protékající látky od maxima k výraznému minimu nebo opačně. a kde je požadována těsnost ventilu v uzavřeném stavu. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle EN 12 516-1. Případné použití pro vyšší teploty je nutno předem projednat s výrobcem.

Pracovní média
Ventil je určen pro regulaci průtoku a tlaku vody a páry. Na ventilu se připouští maximální provozní tlakové spády do 20,0 MPa s přihlédnutím ke konkrétním provozním podmínkám (poměr p1/ p2, vznik kavitace nadkritické proudění apod.)

Katalogové listy
02-05.5 Regulační ventily najížděcí G 93 ...
CZ, GB, RUS, PL