G921
G 92 ...

Regulační ventily najížděcí
DN 150, PN 400, Kvs 191 m3/hodPopis
Ventil je jednosedlový, uzpůsobený pro ovládání elektrickým otočným servomotorem. Pístová kuželka se pohybuje ve speciálním regulačním pouzdru s otvory a příčnými drážkami, které se ve smyslu otevírání ventilu postupně zvětšují, čímž se dosáhne jemné regulace.
Ventil se dodává se servopohonen výrobce ZPA Pečky - Modact MO. Na základě požadavku zákazníka je též možné dodat provedení ventilu s připojením dle ISO 5210 s pohony Auma, Schiebel apod.

Použití
Jako regulační orgán používající se tam, kde je nutné měnit tlak protékající látky od maxima k výraznému minimu nebo opačně. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle EN 12 516-1. Případné použití pro vyšší teploty je nutno předem projednat s výrobcem.

Pracovní média
Ventil je určen pro regulaci průtoku a tlaku vody a páry. Na ventilu se připouští maximální provozní tlakové spády do 20,0 MPa s přihlédnutím ke konkrétním provozním podmínkám (poměr p1/ p2, vznik kavitace nadkritické proudění apod.)

Katalogové listy
02-05.4 Regulační ventily najížděcí G 92 ...
CZ, GB, RUS, PL