G471
G 47 ...

Regulační ventily
DN 125 až 300, PN 125 až 500, Kvs 10 až 435 m3/hodPopis
Ventil je pístový s regulačním pouzdrem, pákový, uzpůsobený pro ovládání elektrickým servomotorem. Je možné i provedení pro přímé připojení táhlového nebo rotačního pohonu. Regulační pouzdro je vždy řešeno pro parametry uvedené v objednávce a pro požadovaný druh charakteristiky. Ventily se dodávají s pákovými servopohony výrobce ZPA Pečky - Modact MPS, Modact Control MPS, Modact Variant MPR a výrobce Regada Prešov Modact Variant MTR případně přímočarými táhlovými pohony výrobců ZPA Pečky a Regada Prešov nebo rotačními pohony výrobců Auma a Schiebel.

Použití
Jako regulační, redukční nebo přepouštěcí orgán s nepřímým nebo přímým ovládáním. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle EN 12 516-1. Případné použití pro vyšší teploty je nutno předem projednat s výrobcem. Správná funkce regulačního ventilu je závislá na dispozičním uspořádání a dimenzování regulační stanice a proto se doporučuje návrh ventilu konzultovat s výrobcem.

Pracovní média
Ventily jsou určeny pro regulaci průtoku a tlaku kapalin, případně par a plynů, jako je voda, vodní pára a jiná média kompatibilní s materiály vnitřních částí armatur. Na ventilech se připouští maximální provozní tlakové spády do 4,0 MPa, při respektování hodnoty jmenovitého tlaku, a s přihlédnutím ke konkrétním provozním podmínkám (poměr p1/ p2, vznik kavitace, nadkritické proudění apod.)

Katalogové listy
02-05.3 Regulační ventily G 47 ...
CZ, GB, RUS