Regulační ventily RV 902 s rozšířeným výstupem a clonou na výstupu
Ventily jsou určeny především pro průmyslové aplikace, jako jsou například teplárny, elektrárny nebo regulace technologických procesů. Jsou určeny pro regulaci průtoku a tlaku par a plynů bez mechanických nečistot. Běžnými pracovními látkami mohou být sytá nebo přehřátá vodní pára a další média bez zvláštních nároků na použité materiály armatur.

Redukční stanice nárožní RS 902
Ventily jsou určeny pro současnou redukci tlaku a teploty vodní páry. Jsou tedy určeny především pro průmyslové aplikace, jako například výroba nízkotlaké páry v teplárenství, parní okruhy elektráren, by-pass stanice nebo technologické procesy. Jsou určeny pro regulaci průtoku a tlaku par a plynů bez mechanických nečistot. Běžnými pracovními látkami mohou být sytá nebo přehřátá vodní pára a další média bez zvláštních nároků na použité materiály armatur.