RV7011 RV 701

Regulační ventily
DN 25 až 250, PN 160 až 400, Kvs 0,1 až 630 m3/hodPopis
Ventily RV 701 jsou jednosedlové regulační stavebnicové konstrukce, která umožňuje přizpůsobit každý ventil potřebám zařízení, pro která jsou určena. Tlakově odlehčený, vícestupňový škrtící systém je řešen s ohledem na odolnost proti vzniku a účinkům kavitace a hlučnosti. Armatura je opatřena ucpávkou typu "LIVE LOADING". Ventily mohou být dodávány v přivařovacím provedení, alternativně v provedení přírubovém, s těsnicími plochami dle požadavků a potřeb zákazníka.
Jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení je uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů výrobců ZPA Pečky, Regada, Auma, Schiebel a Foxboro.

Použití
Oblast použití těchto armatur navazuje na hranici použitelnosti ventilů řady RV 501. Jsou tedy určeny především pro průmyslové aplikace, jako jsou například teplárny, elektrárny nebo regulace technologických procesů. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle EN 12 516-1.

Pracovní média
Armatury jsou určeny především pro regulaci průtoku a tlaku kapalin zbavených mechanických nečistot. Běžnými pracovními látkami mohou být voda a další kapalná média bez zvláštních nároků na použité materiály armatury. Výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot. Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost regulace a mohou způsobit snížení životnosti armatury. Použití ventilů pro ostatní pracovní látky je nutné zvažovat podle použitých materiálů přicházejících do styku s médiem a je vhodné ho vždy konzultovat s výrobcem.

Katalogové listy
02-01.2 Regulační ventily a redukční stanice 700 line
CZ, GB, RUS, PL