Regulační ventily RV 501
Dodávají se v přímém provedení, tlakových třídách PN 63, 100 a 160 a ve světlostech DN 15 až 150. Připojení ventilů je buď přírubové nebo přivařovací. Charakteristickým rysem těchto ventilů je tlakově odlehčená kuželka a možnost volby mezi jedno- , dvou- a třístupňovým škrtícím systémem. Vzhledem k tomu, že rozměry vstupního i výstupního kanálu jsou shodné, je ventil určen především pro regulaci kapalin. Bez ohledu na tuto skutečnost je podle použitého materiálu základních částí možno používat tyto ventily až do teploty 600°C.

 

Regulační ventily RV 502 a RS 502
Jedná se o obdobu výše popsaných ventilů s tím rozdílem, že výstupní kanál ventilu RV 502 má zvětšené rozměry s rozsahem PN 160/100. Z tohoto důvodu je ventil vhodný především pro regulaci páry. Pro zvětšení tlakového spádu, který je ventil schopen zpracovat a pro snížení hluku ve výstupním potrubí je možno opatřit ventil na výstupu až třemi clonami.
Ventil, resp. redukční stanice RS 502, dále rozšiřuje použitelnost popisované konstrukční řady o aplikace, kde je současně s redukcí tlaku požadována i regulace teploty. Jedná se v podstatě o ventil RV 502, který je na výstupu opatřen připojovací přírubou pro montáž vstřikovací hlavy. V současné době firma LDM nabízí dva typy vstřikovacích hlav. Jedná se vstřikovací hlavu, vybavenou jednou či více (max. třemi) mechanickými rozprašovacími tryskami, nebo o vstřikovací hlavu s Lavalovou tryskou, u níž se dokonalého rozprášení dosáhne pomocí kinetické energie hnací páry, expandující v trysce. Použití prvního typu hlavy je limitováno minimálním množstvím chladící vody, při němž je dosaženo dokonalého rozprášení. v případě většího množství se pak používá hlava s více tryskami, které mají odstupňovaný otevírací přetlak, popřípadě se do potrubí umístí větší počet hlav. Ty je možno montovat i do samostatného úseku potrubí. Hlava parní se naopak používá tam, kde je potřeba dokonale rozprášit malá množství chladící vody a kde je zároveň k dispozici dostatečný tlakový spád mezi hnací a chlazenou párou. Dle typu zvoleného materiálu je možno hlavice používat pro chlazení páry až do teploty 600°C.

 

Uzavírací ventily UV 526
Uzavírací ventily UV 526 jsou jednosedlové dvoucestné ventily, určené k uzavírání průtoku média. V případě použití tvarové kuželky lze armaturu použít i pro hrubou regulaci. Ventily UV 526 jsou určeny pro použití v energetice a chemickém průmyslu. Jsou vhodné pro uzavírání vody, vodní páry a dalších kapalných a plynných médií kompatibilních s použitými materiály vnitřních částí ventilu.