RV3x0 RV/UV 3x0

Regulační a uzavírací ventily
DN 15 až 400, PN 40 až 63, Kvs 0,01 až 1600 m3/hodPopis
Regulační ventily RV/UV 3x0 (Ex) jsou jednosedlové armatury určené k regulaci a uzavírání průtoku tekutiny. Vzhledem k široké škále použitých pohonů jsou vhodné pro regulaci při nízkých i vysokých tlakových spádech při nejrozmanitějších provozních podmínkách. Průtočné charakteristiky, Kvs součinitele a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům.
Ventily jsou ovládány ručním kolem, elektromechanickými pohony výrobců ZPA Nová Paka, Regada, ZPA Pečky, Schiebel, Auma a pneumatickými pohony výrobců LDM, SPA Praha a Flowserve.

Použití
Ventily RV/UV 3x0 jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu.
Ventily RV/UV 3x0 Ex splňují požadavky II 1/2G IIB TX dle ČSN EN 13463-1 (6/2009) a ČSN EN 1127-1 (5/2008) a ve spojení s vhodnými pohony jsou určeny k použití v plynárenství a chemickém průmyslu.
Dle provozních podmínek je možné použít provedení ventilů z ocelolitiny a austenitické nerez oceli.

Pracovní média
Ventily řady RV/UV 3x0 jsou určeny k regulaci (RV 3x0) resp. k uzavírání (UV 3x0) průtoku a tlaku kapalin, plynů a par jako je voda, vodní pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV/UV 3x0 Ex jsou rovněž určeny k regulaci a uzavírání průtoku a tlaku technických a topných plynů a hořlavých kapalin. Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulovaná tekutina neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.

Katalogové listy
02-09.1 Regulační a uzavírací ventily RV 300
CZ, GB, D, RUS, PL