Regulační a uzavírací ventily 300 line
Jednosedlové regulační a uzavírací ventily stavebnicové konstrukce, která umožňuje přizpůsobit každý ventil potřebám zařízení, pro která jsou určena. Dodávají se v tlakových třídách PN 40 a 63 a ve světlostech DN 15 až 400. Připojení ventilů je buď přírubové nebo přivařovací. Armatury jsou určeny především pro použití v topenářství, klimatizační technice, energetice, plynárenství a chemickém průmyslu. Jsou ovládány ručním kolem, elektromechanickými nebo pneumatickými pohony.