prislIPV1
RP 5330
Dálková signalizace

Řídící přístroj a dálková signalizaceŘídící přístroj RP 5330

Popis
Řídící přístroj RP 5330 je tvořen robustním rámem, ke kterému je připevněno veškeré vnitřní zařízení a který je zároveň opatřen čtyřmi otvory se závitem M16 pro ukotvení přístroje na zeď či stojan. Skříň přístroje pak slouží pouze jako kryt, chránící zařízení proti mechanickému poškození, neoprávněné manipulaci a vlivu pracovního prostředí (prach, vlhkost, ..).
Ve spodní části skříně jsou tři nátrubky (trubka 32X6) pro připojení potrubí tlakových impulsů. Tímto potrubím je řídící přístroj připojen na 1až 3 místa odběru tlaku, přičemž se hodnota tlaku jednotlivých impulsů může navzájem lišit. V horní části skříně je pak vstup ovládacího vzduchu (závit M22x1.5, vnější), kabel pro napájení magnetoventilu (230V/50Hz) a 2 výstupy zatěžovacího a 2 výstupy zdvihového vzduchu (závit M27x1.5, vnější). Ovládací vzduch musí být do řídícího přístroje přiváděn trvale. Připojením kabelu na tlačítkový spínač je možno ovládat řídící přístroj dálkově. To umožňuje jednak napojit přístroj na řídící počítač jištěného zařízení, jednak otevřít pojistné ventily ze stanoviště obsluhy (kontrolní profuk při pracovním přetlaku jištěného zařízení a pod.). Na výstupy zatěžovacího a řídícího vzduchu jsou pak pomocí spojovacího potrubí připojeny vzduchové válce pojistných ventilů.
Nejvyšší přípustná teplota okolí je 60°C, krátkodobě lze řídící přístroj provozovat i při teplotě vyšší. V případě, že je řídící přístroj umístěn v prostředí s teplotou pod bodem mrazu, je možno skříň vybavit topným článkem. Tyto nestandardní podmínky je vhodné konzultovat s výrobcem.
Řídící přístroj je výrobcem dodáván seřízen a přezkoušen na otevírací přetlak uvedený v objednávce. Seřízení je zajištěno proti nedovolenému zásahu.


Použití

Řídící přístroj RP 5330 slouží pro ovládání přídavného zatížení pojistných ventilů typu SiZ 1508, vyráběných firmou LDM Česká Třebová, popřípadě jiných typů pojistných ventilů, ovládaných pomocí pneumatického válce. Je více než plnohodnotnou náhradou doposud dodávaného řídícího přístroje typu SiZ 5320. Z tohoto typu byly převzaty základní mechanické díly, čímž byla zachována bezkonkurenční provozní spolehlivost a přesnost funkce i v nejtěžších pracovních podmínkách. Přístroj RP 5330 navíc nabízí pro provozovatele další důležité funkce, jako například možnost seřizování řídícího přístroje při odstávce jištěného zařízení bez nutnosti další úpravy potrubí tlakových impulsů nebo seřizování pojistných ventilů pomocí křivky závislosti otevíracího přetlaku na přetlaku zdvihového vzduchu (tzv. seřizování pomocí "K-linie")

Dálková signalizace

Popis
Dálková signalizace, upevněná na ventilu se skládá z mikrospínače a pákového mechanismu. Slouží ke kontrole činnosti pojistného ventilu ze stanoviště obsluhy, kde signalizuje polohu “otevřeno” a “zavřeno”. Citlivost mikrospímače umožňuje registrovat zdvih kuželky již od 0,5 - 1 mm. Dálková signalizace může pracovat v prostředí o teplotě do 60°C. Dodává se na zvláštní požadavek, přičemž kabel není nikdy součástí dodávky.

Katalogové listy
02-07.2
Řídící přístroj RP 5330
CZ, GB, RUS, PL