PV63 PV 63

Přímočinné plnozdvižné pojistné ventily s uzavřeným krytem pružiny
Vstup: DN 20 až 400, Výstup: DN 32 až 500
PN 16 až 100Popis
Těleso ventilu je odlitek nárožního tvaru, s integrovanou vstupní vložkou a pevně zalisovaným ocelovým sedlem (provedení PN 16 a 40), respektive s kovanou vstupní vložkou s integrovaným sedlem (provedení PN 63 a 100). Příruby jsou standardně obrobeny dle normy ČSN EN 1092-1. Plochá kuželka je opatřena pomocným zvonem, na který po roztěsnění působí rovněž tlak media a zvětšuje tak otevírací sílu. Uzavírací (těsnící) síla je vyvozena předpětím pružiny. Pružina je navržena pro určitý rozsah tlaků, jemné nastavení otevíracího tlaku se pak provádí seřizovacím šroubem. Ventil je opatřen ruční pákou, která slouží k manuálnímu otevření (kontrole funkce) ventilu při provozním tlaku. Vzhledem k tomu, že kryt pružiny je uzavřeného typu, lze ventil dodat jak v normálním provedení, tak v provedení plynotěsném.

Použití
Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil řady PV 63 slouží k samočinnému jištění tlakového zařízení (kotel, tlaková nádoba, redukční stanice, potrubí...) proti zvýšení tlaku media nad přípustnou mez. Ventil odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 4126-1 a požadavkům směrnice 97/23/EC (PED).

Pracovní média
Ventil řady PV 63 je určen pro vodní páru, vzduch a jiné plyny. Chemické složení média (stupeň korozní agresivity, škodlivost vůči vnějšímu prostředí) musí být v souladu s materiálem tělesa ventilu (litina, uhlíková ocel nebo nerez ocel), materiálem dalších součástí a s jeho provedením (normální nebo plynotěsné). Rozsah teplot od +5°C do +400°C (v závislosti na materiálu), pro teplotu vyšší než +350°C je k dispozici provedení s chladičem.
V případě požadavku na vyšší těsnost, lepší odolnost sedla proti nečistotám, popřípadě tam, kde hrozí nebezpečí tvorby vodní kamene (neupravená voda), lze použít ventil s měkkým sedlem (EPDM, NBR). V tomto případě je maximální teplota omezena na hodnotu +120°C.
V případě že je jištěným médiem kapalina, je ventil, s ohledem na spolehlivou funkci, nabízen buď s omezeným zdvihem (a tím i redukovanou hodnotou zaručeného výtokového součinitele Kdr) a nebo (pouze v tlakové třídě PN 16 a PN 40) v plnozdvižném provedení s měkkým sedlem a membránou.

Katalogové listy
02-07.8

Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,
s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 63

CZ, GB