Regulační ventily, uzavírací ventily a havarijní uzávěry
Regulační ventily jsou armatury sloužící k regulaci průtoku a tlaku protékajícího média. V trojcestném provedení potom slouží ke směšování nebo rozdělování průtoku média.
Uzavírací ventily slouží k uzavírání či odstavování potrubí za všech běžných provozních i mimoprovozních stavů. Jsou-li vybaveny elektrickými nebo pneumatickými pohony, jejich využití je zejména v automatizovaných provozech.
Havarijní uzávěry jsou regulační nebo uzavírací armatury vybavené pohonem s havarijní funkcí, která zabezpečí bezpečné odstavení ventilu v případě výpadku napájení.
V sortimentu LDM zaujímají uvedené armatury největší oblast portfolia výrobků. Dodávají se v tlakových třídách od PN 6 až do PN 500, rozsah jmenovitých světlostí zahrnuje DN 15 až DN 400. Provedení ventilů může být dvoucestné přímé nebo nárožní, případně s rozšířeným výstupním hrdlem. Trojcestné regulační ventily jsou zpravidla rozměrově symetrické.
Použití těchto ventilů je od běžných aplikací v topenářství a chladicí technice, přes náročné aplikace v oblasti konvenční i jaderné energetiky až po využití pro agresivní média v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a potravinářství.

Redukční ventily
Redukční ventily neboli regulátory výstupního tlaku jsou samočinné armatury, sloužící k udržování konstantního tlaku média na výstupní straně ventilu. Celý proces je zabezpečen udržováním tlakové rovnováhy na membráně, v případě ukončení spotřeby média dojde k uzavření armatury.
Ve výrobním programu LDM jsou k dispozici tyto výrobky v provedení PN 16 a PN 25, rozsah jmenovitých světlostí je omezen do DN50.
Využití redukčních ventilů je především v oblasti topenářství a v průmyslových rozvodech vody a vzduchu.

Regulátory diferenčního tlaku
Regulátory diferenčního tlaku jsou samočinné armatury sloužící k udržování konstantní tlakové diference na zařízení. To je zajištěno udržováním tlakové rovnováhy v ovládací hlavici vybavené membránou a s ní spojené kuželky ventilu.
Firma LDM nabízí tyto armatury ve světlostech DN 15 až 50 a v tlakových třídách PN 16 a PN 25. Mohou být vybaveny omezovačem průtoku k zajištění omezení maximálního průtoku soustavou.
Používají se především v případech centrálního zásobování teplem na rozvodech UT, jako balanční armatury v lokalitách s rozdílnými dispozičními tlaky.

Uzavírací ventily ruční
Jedny z nejjednodušších potrubních prvků sloužící k uzavírání či odstavování potrubí, nebo např. jako vzorkovací armatury. Ovládání ručním kolem předurčuje tyto armatury pro aplikace s manuálním nebo poloautomatickým provozním režimem, případně jako armatury pro využití v mimoprovozních stavech.
Šíře sortimentu uzavíracích ventilů LDM zahrnuje provedení ventilů ve jmenovitých světlostech DN 15 až DN 400, v tlakových třídách PN 16 až PN 40.
Stěžejní využití těchto armatur je v oblasti topenářství a energetiky, díky materiálovým variantám z korozivzdorných ocelí se uplatňují rovněž v chemickém průmyslu a potravinářství.

Pojistné ventily a příslušenství
Pojistné ventily jsou samočinné bezpečnostní armatury, sloužící k ochraně tlakových nádob před přetížením vnitřním přetlakem.
Pojistné ventily s přídavným zatížením ze sortimentu LDM jsou sofistikované armatury, jež jsou kromě obvyklé pružiny ovládány pomocí pneumatického válce. Ten zajišťuje rychlou a přesnou reakci ventilu při dosažení otevíracího přetlaku doprovázenou otevřením na plný zdvih a následné těsné uzavření armatury již po mírném poklesu tlaku.
Jako nezbytné příslušenství jsou k pojistným ventilům dodávány řídící přístroje typu RP5330 a RP5340, které se vyznačují vysokou spolehlivostí a přesností funkce i v nejtěžších pracovních podmínkách.
Uvedené pojistné ventily jsou používány výhradně na páru a plynná média, jejich hlavní využití se nachází v oblasti energetiky.

Speciální armatury a příslušenství
Základní sortiment armatur firmy LDM je doplněn speciálními potrubními prvky a armaturami, používaných v běžných energetických a technologických procesech. Jde například o vstřikovací trysky pro chlazení přehřáté páry, dodávané samostatně nebo včetně chladiče.
Pro využití v jaderné energetice jsou určeny speciální regulační a uzavírací armatury podléhající příslušným vyhláškám pro zajištění bezpečného provozu jaderných zařízení.
Sortiment pomocných armatur tvoří filtry, zpětné ventily a kulové kohouty. Mezi další příslušenství patří například systém kompaktních izolací armatur IKA.

Zpětné ventily
Zpětné ventily jsou samočinné bezpečnostní armatury, zajišťující průtok média v potrubí pouze ve zvoleném směru toku. Vyznačují se vysokou těsností uzávěru, nicméně nelze je použít k uzavření či odstavení potrubí pod tlakem. V takovém případě je nutné použít ještě uzavírací armaturu.
Zpětné ventily LDM jsou vhodné pro všechna běžná neagresivní kapalná a plynná média v oblasti topenářství a průmyslu.

Armatury pro jadernou energetiku
Armatury pro jadernou energetiku vycházejí ze standardních armatur pro běžné energetické procesy. Při jejich konstrukci jsou zohledněny požadavky uvedené v předpisech určených pro konstrukci a výrobu armatur v jaderné energetice jako VTP87, normativně technická dokumentace A.S.I., apod. Dle požadavků zákazníka tyto armatury splňují podmínky uvedené ve vyhláškách č.309/2005Sb. či č.132/2008Sb., případně jiných odpovídajících předpisech.
Armatury slouží k uzavírání a regulaci průtoku a tlaku protékajícího média. Obvykle jsou vybaveny ovládáním ručním kolem či elektropohonem. Vyrábějí se jak v přívařovacím tak v přírubovém provedení s připojovacími rozměry dle odpovídajících norem či požadavků zákazníka.